VILLA HOLTET


Historien til Villa Holtet

Her kan du lese litt om husets historie og se bilder av hvordan det så ut i området på begynnelsen av 1900-tallet.

Navnet var Holtet som var en av husmannsplassene under Nordseter gård. Senere får man Øvre Holtet gård oppe ved Ekebergveien og Holtet Vestre ved svingen i Kongsveien. Begge disse på 1850 tallet.

Da begynner man å bruke navnet Holtet Hovedgaard for å understreke at dette var hovedbruket (det opprinnelige) altså i Holtveien 6.Når Parelius kjøpte stedet som landsted i 1876 kalte han stedet Solnær. Han tinglyste at det skulle være navnet.

Solnær er avledet av Parelius: par helios (nær solen). På 1900 tallet kom nye eiere og Holtet gård ble brukt.Senere kommer Ekebergbanens direktør Mørk hit. Man kaller den derfor av og til for Direktørboligen. Og i nyere tid Grendehus.

Holtveien 6 nr 1[287].pdf
Holtveien 6 nr 2[288].pdf
Holtveien 6 nr 3[289].pdf
Holtveien 6 nr 4[290].pdf
Holtveien 6 nr 5[283].pdf
Holtveien 6 nr 6[284].pdf
Holtveien 6 nr 7[285].pdf
Holtveien 6 nr 8[286].pdf