FRIVILLIGE


På Villa Holtet er det mange frivillige som gjør en svært god innsats. Vi er helt avhengig av de frivillige hjelperne!

DU er også velkommen til å bli med i et hyggelig arbeidsfellesskap, enten du har lite eller mye tid å avse. Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke til frivillig innsats. Vi ønsker å finne oppgaver til deg hvor du kan få brukt dine erfaringer, interesser og dine evner.

Inspirasjon om frivillighet

GI LITT, FÅ MYE TILBAKE!

Vi trenger frivillige til:

Kjøkken/kafeteria – en eller flere dager pr. måned.

Kontortjeneste – en eller flere dager pr. måned.

Sjåfør – en eller flere dager pr. måned.

Strikk/hekle/sy/brodere – mandag og tirsdag møtes flere som bidrar med ting som selges til inntekt for huset

Komiteer – programkomite, reisekomite, brukerkomite o.l.

Kursleder – har du noen spesielle kunnskaper eller interesser som du kan tenke deg å dele med andre?

Ta kontakt med aktivitetsleder Aud Vibeke Hagen, eller daglig leder Ketil Aamodt.