FRIVILLIGE


På Villa Holtet er det mange frivillige som gjør en svært god innsats. Vi er helt avhengig av de frivillige hjelperne!

DU er også velkommen til å bli med i et hyggelig arbeidsfellesskap, enten du har lite eller mye tid å avse. Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke til frivillig innsats. Vi ønsker å finne oppgaver til deg hvor du kan få brukt dine erfaringer, interesser og dine evner. Vi legger ut oppdragene våre på Frivillig.no

Inspirasjon om frivillighet


GI LITT, FÅ MYE TILBAKE!

Vi trenger frivillige til:

Kjøkken/kafeteria – en eller flere dager pr. måned.

Kontortjeneste – en eller flere dager pr. måned.

Sjåfør – en eller flere dager pr. måned.

Vert/vertinner – en eller flere dager pr. måned.

Arbeidsstue – du velger selv hvor ofte du vil komme.

Snekkergruppe – du velger selv hvor ofte du vil komme.

Komiteer – programkomite, reisekomite, brukerkomite o.l.

Kursleder – har du noen spesielle kunnskaper eller interesser som du kan tenke deg å dele med andre?

Ta kontakt med aktivitetsleder Aud Vibeke Hagen, eller daglig leder Ketil Aamodt.