STYRKE- OG BALANSETRENING

Torsdager kl. 11.00-11.55

Mandager kl. 13.30-14.25.

Start 3. og 6. august


Leder: Linda Bottolfs


Dette er rolig trening tilpasset våre eldre brukere. Fokuset er å trene kroppen for de daglige gjøremålene samt forebygge fall. Linda Bottolfs har bachelor i idrettsvitenskap og er faglærer i kroppsøvning- og idrettsfag.

# STYRK KROPPEN OG FOREBYGG FALL